TEST FMS

Functional Movement Screen

Test Funkcjonalnej Oceny Wzorców Ruchowych (FunctionalMovement Screen) to koncepcja 7 testów ruchowych stosowanych do oceny stanu zawodnika, ale również jako punkt wyjścia do działań korekcyjnych i treningowych. Wynik każdej próby oceniany jest w skali od 0 do 3.

Na podstawie uzyskanego wyniku mamy możliwość zaplanowania indywidualnego treningu. Pracujemy nad słabymi punktami w zakresie siły mięśniowej, długości mięśni czy stabilizacji, prowadząc do poprawy parametrów motorycznych i rozwoju sportowego zawodnika

Jest to test, który wbił się już na stałe do kanonu badań sportowców ze względu na swoją prostotę wykonania i nieinwazyjną formę.

Baza testów FMS:

Test głębokiego przysiadu (deep sguat)

Test przeniesienia nogi nad płotkiem (hurdle step)

Przysiad w wykroku (in line lunge)

Ocena mobilności obręczy barkowej (schoulder mobility)

Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi (active straightleg raise)

Ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up)

Test stabilności rotacyjnej tułowia (rotational stability)

TEST FMS
Functional Movement Screen

Test Funkcjonalnej Oceny Wzorców Ruchowych (FunctionalMovement Screen) to koncepcja 7 testów ruchowych stosowanych do oceny stanu zawodnika, ale również jako punkt wyjścia do działań korekcyjnych i treningowych. Wynik każdej próby oceniany jest w skali od 0 do 3.

Na podstawie uzyskanego wyniku mamy możliwość zaplanowania indywidualnego treningu. Pracujemy nad słabymi punktami w zakresie siły mięśniowej, długości mięśni czy stabilizacji, prowadząc do poprawy parametrów motorycznych i rozwoju sportowego zawodnika

Jest to test, który wbił się już na stałe do kanonu badań sportowców ze względu na swoją prostotę wykonania i nieinwazyjną formę.

Baza testów FMS:

Test głębokiego przysiadu (deep sguat)

Test przeniesienia nogi nad płotkiem (hurdle step)

Przysiad w wykroku (in line lunge)

Ocena mobilności obręczy barkowej (schoulder mobility)

Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi (active straightleg raise)

Ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up)

Test stabilności rotacyjnej tułowia (rotational stability)

TEST MCS

Movement compensation screen

Test Kompensacji Ruchowych MCS (Movementcompensation screen) to test oceny ograniczeń i kompensacji globalnych wzorców ruchowych, pozwala zidentyfikować tzw. „słabe ogniwa” naszego ciała, określić stopień ryzyka odniesienia kontuzji. Wyniki testu umożliwiają wprowadzenie działań prewencyjnych i naprawczych.

Test MCS składa się z 3 testów:

Przysiad z uniesionymi rękami (test głębokiego przysiadu, over head squad)

Test przysiadu na jednej nodze (pistol squad)

Test techniki lądowania (landing technique test)

We wszystkich wyżej wymienionych próbach zwracamy uwagę na zachowanie się poszczególnych segmentów naszego ciała podczas zadanej pracy. Daje nam to możliwość wyłapania kompensacji ruchowych w łańcuchu kinematycznym i skuteczne eliminowanie słabych ogniw podczas pracy w trakcie procesu treningowego.

Oprócz wymienionych prób dokonujemy również badania zakresu ruchomości stawów, określając procentowo uzyskane wyniki.

Test MCS to fenomenalne narzędzie do tego aby poznać gdzie w naszym ciele są nasze ograniczenia i jak duże są to odchylenia od prawidłowego wzorca ruchowego.

TEST MCS
Movement compensation screen

Test Kompensacji Ruchowych MCS (Movementcompensation screen) to test oceny ograniczeń i kompensacji globalnych wzorców ruchowych, pozwala zidentyfikować tzw. „słabe ogniwa” naszego ciała, określić stopień ryzyka odniesienia kontuzji. Wyniki testu umożliwiają wprowadzenie działań prewencyjnych i naprawczych.

Test MCS składa się z 3 testów:

Przysiad z uniesionymi rękami (test głębokiego przysiadu, over head squad)

Test przysiadu na jednej nodze (pistol squad)

Test techniki lądowania (landing technique test)

We wszystkich wyżej wymienionych próbach zwracamy uwagę na zachowanie się poszczególnych segmentów naszego ciała podczas zadanej pracy. Daje nam to możliwość wyłapania kompensacji ruchowych w łańcuchu kinematycznym i skuteczne eliminowanie słabych ogniw podczas pracy w trakcie procesu treningowego.

Oprócz wymienionych prób dokonujemy również badania zakresu ruchomości stawów, określając procentowo uzyskane wyniki.

Test MCS to fenomenalne narzędzie do tego aby poznać gdzie w naszym ciele są nasze ograniczenia i jak duże są to odchylenia od prawidłowego wzorca ruchowego.

TEST SIŁY MAKSYMALNEJ,
WYZNACZENIE 1RM

(dla kończyn dolnych i dla kończyn górnych)

Wyznacznikiem siły maksymalnej jest wielkość maksymalnego ciężaru jaką badany może podnieść podczas pojedynczego powtórzenia, 1RM. Po co nam wiedza o naszym 1RM ? Jest to podstawowa i skuteczna informacja umożliwiająca prawidłowy dobór odpowiedniego obciążenia w kontekście budowani siły, hipertrofii mięśniowej czy mocy.

TEST SIŁY MAKSYMALNEJ,
WYZNACZENIE 1RM
(dla kończyn dolnych i dla kończyn górnych)

Wyznacznikiem siły maksymalnej jest wielkość maksymalnego ciężaru jaką badany może podnieść podczas pojedynczego powtórzenia, 1RM. Po co nam wiedza o naszym 1RM ? Jest to podstawowa i skuteczna informacja umożliwiająca prawidłowy dobór odpowiedniego obciążenia w kontekście budowani siły, hipertrofii mięśniowej czy mocy.

TEST WYDOLNOŚCI TLENOWEJ

BEEP TEST

Beep Test (Test Wydolności Tlenowej) jest oceną motorycznych zdolności wytrzymałościowych człowieka. Oceniamy możliwości przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętności długotrwałego wykonywania określonej pracy. Test ten w sposób pośredni ocenia wydolność krążeniowo-oddechową, wydolność tlenową, wyznaczamy tętno maksymalne, przebiegnięty dystans. Wynikiem testu jest liczba przebiegniętych odcinków, ewentualnie minuta odpadnięcia z biegu.

Jak wygląda Beep Test w praktyce?

Jest to test wahadłowy wykonywany na dystansie 20 metrów

Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału akustycznego. Prędkość początkowa wynosi 8,5 km/h i zwiększa się z każdym poziomem o 0,5 km/h. W teście wyróżniamy 21 poziomów, z których każdy trwa około minuty.Test kontynuowany jest, aż do odmowy albo do momentu kiedy zawodnik nie mieści się w przedziałach czasowych dla danego poziomu. Czas trwania tego testu jest uzależniony zdolności wytrzymałościowych osoby badanej i wynosi z reguły kilkanaście minut.

TEST WYDOLNOŚCI TLENOWEJ
BEEP TEST

Beep Test (Test Wydolności Tlenowej) jest oceną motorycznych zdolności wytrzymałościowych człowieka. Oceniamy możliwości przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętności długotrwałego wykonywania określonej pracy. Test ten w sposób pośredni ocenia wydolność krążeniowo-oddechową, wydolność tlenową, wyznaczamy tętno maksymalne, przebiegnięty dystans. Wynikiem testu jest liczba przebiegniętych odcinków, ewentualnie minuta odpadnięcia z biegu.

Jak wygląda Beep Test w praktyce?

Jest to test wahadłowy wykonywany na dystansie 20 metrów

Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału akustycznego. Prędkość początkowa wynosi 8,5 km/h i zwiększa się z każdym poziomem o 0,5 km/h. W teście wyróżniamy 21 poziomów, z których każdy trwa około minuty.Test kontynuowany jest, aż do odmowy albo do momentu kiedy zawodnik nie mieści się w przedziałach czasowych dla danego poziomu. Czas trwania tego testu jest uzależniony zdolności wytrzymałościowych osoby badanej i wynosi z reguły kilkanaście minut.

505 AGILITY TEST

Test zwinności

505 AGILITY TEST to jeden z testów zwinności polegający na pomiarze prędkości przy nawracaniu. Pod uwagę brana jest siła ekscentryczna mięśni niezbędna przy wyhamowaniu ruchu, a także sprawność sprężysta aparatu mięśniowo-ścięgnistego konieczna do ponownego przyspieszenia ciała. 505 Agility Test w sposób bardzo dokładny określa nam zwrotność poszczególnych zawodników. Jest on dedykowany dla zawodników, którzy na dobrej zwrotności opierają swój wynik sportowy. Dodatkowo mamy możliwość zrobić testy w sposób najbardziej odwzorowujący poruszanie się w charakterystycznym dla zawodnika w terenie i ze sprzętem używanym podczas gry.

505 AGILITY TEST
Test zwinności

505 AGILITY TEST to jeden z testów zwinności polegający na pomiarze prędkości przy nawracaniu. Pod uwagę brana jest siła ekscentryczna mięśni niezbędna przy wyhamowaniu ruchu, a także sprawność sprężysta aparatu mięśniowo-ścięgnistego konieczna do ponownego przyspieszenia ciała. 505 Agility Test w sposób bardzo dokładny określa nam zwrotność poszczególnych zawodników. Jest on dedykowany dla zawodników, którzy na dobrej zwrotności opierają swój wynik sportowy. Dodatkowo mamy możliwość zrobić testy w sposób najbardziej odwzorowujący poruszanie się w charakterystycznym dla zawodnika w terenie i ze sprzętem używanym podczas gry.

T-TEST

Test Zwinności

T-Test to kolejny test badający zwinność i poruszanie sięwielokierunkowe. W trakcie testu zawodnik porusza się w różny sposób, od biegu do przodu, poprzez poruszanie krokiem odstawno-dostawnym, aż do biegu tyłem. T test jest dedykowany dla dyscyplin, w których poruszanie takie jest elementem charakterystycznym.

T-TEST
Test Zwinności

T-Test to kolejny test badający zwinność i poruszanie sięwielokierunkowe. W trakcie testu zawodnik porusza się w różny sposób, od biegu do przodu, poprzez poruszanie krokiem odstawno-dostawnym, aż do biegu tyłem. T test jest dedykowany dla dyscyplin, w których poruszanie takie jest elementem charakterystycznym.

TEST SZYBKOŚCI

na odcinakach 5m, 10m, 30m i inne

Wszystkie próby szybkościowe wykonywane są na najbardziej zaawansowanym sprzęcie pomiarowym, fotokomórkach Smart Speed firmy Fusion Sport, z którego korzystają najlepsze kluby sportowe na świecie.

Standardowy pomiar szybkości w Sprint Teście wykonywany jest na odcinkach 5, 10 i 30 metrów. Dla różnych dyscyplin odcinki te mogą być odpowiednio modyfikowane. Dzięki wynikom mamy możliwość śledzić indywidualny rozwój każdego z badanych zawodników, dopasować charakter treningu, ocenić predyspozycje badanego do uprawianej dyscypliny lub pozycji.

Wiedząc, że wyniki testu sprinterskiego są silnie skorelowane z siłą mamy możliwość w bardzo precyzyjny sposób zaplanować pracę nad interesującymi nas aspektami pracy siłowej, odpowiednio dobrać ćwiczenia oraz kierunek ruchu.

TEST SZYBKOŚCI
na odcinakach 5m, 10m, 30m i inne

Wszystkie próby szybkościowe wykonywane są na najbardziej zaawansowanym sprzęcie pomiarowym, fotokomórkach Smart Speed firmy Fusion Sport, z którego korzystają najlepsze kluby sportowe na świecie.

Standardowy pomiar szybkości w Sprint Teście wykonywany jest na odcinkach 5, 10 i 30 metrów. Dla różnych dyscyplin odcinki te mogą być odpowiednio modyfikowane. Dzięki wynikom mamy możliwość śledzić indywidualny rozwój każdego z badanych zawodników, dopasować charakter treningu, ocenić predyspozycje badanego do uprawianej dyscypliny lub pozycji.

Wiedząc, że wyniki testu sprinterskiego są silnie skorelowane z siłą mamy możliwość w bardzo precyzyjny sposób zaplanować pracę nad interesującymi nas aspektami pracy siłowej, odpowiednio dobrać ćwiczenia oraz kierunek ruchu.

TEST MOCY KOŃCZYN DOLNYCH

Test Skoczności

Testu skoczności dokonujemy na podstawie analizy siły reakcji z podłożem za pomocą nowoczesnego systemu Smart Jump firmy Fusion Sport. Jest to bardzo precyzyjny system pomiarowy, rekomendowany przez najlepsze kluby sportowe i ośrodki przygotowania motorycznego na świecie. Przy pomocy Smart Jump i wnikliwej analizy wykonanego rodzaju skoku jesteśmy w stanie ocenić siłę kończyn dolnych oraz dokładnie dobrać parametry treningowe w celu poprawy wyników i dalszego rozwoju ocenianych cech motorycznych.

Ocenę siły kończyn dolnych możemy dokonać na postawie kliku typów skoków: skok z przysiadu (Squat Jump – SJ), wyskok z przysiadu z zamachem lub bez zamachu (CounterMovement Jump – CMJ) oraz wyskok po wcześniejszym zeskoku z platformy o różnej wysokości (Drop Jump – DJ), skok z naskoku. Dzięki wynikom możemy wnikliwie ocenić jak zawodnik wygląda w chwili obecnej oraz jaki charakter pracy jest mu najbardziej potrzebny, aby się rozwijać. Porównanie wyżej wymienionych skoków daje nam także ocenę rozwoju koordynacji i poziomu stabilizacji badanego. Możemy też w bardzo przejrzysty sposób określić zalecenia do treningu siłowego i skocznościowego.

Jesteśmy w stanie wykonać również inne testy motoryczne po wcześniejszym ustaleniu zapotrzebowania.

TEST MOCY KOŃCZYN DOLNYCH
Test Skoczności

Testu skoczności dokonujemy na podstawie analizy siły reakcji z podłożem za pomocą nowoczesnego systemu Smart Jump firmy Fusion Sport. Jest to bardzo precyzyjny system pomiarowy, rekomendowany przez najlepsze kluby sportowe i ośrodki przygotowania motorycznego na świecie. Przy pomocy Smart Jump i wnikliwej analizy wykonanego rodzaju skoku jesteśmy w stanie ocenić siłę kończyn dolnych oraz dokładnie dobrać parametry treningowe w celu poprawy wyników i dalszego rozwoju ocenianych cech motorycznych.

Ocenę siły kończyn dolnych możemy dokonać na postawie kliku typów skoków: skok z przysiadu (Squat Jump – SJ), wyskok z przysiadu z zamachem lub bez zamachu (CounterMovement Jump – CMJ) oraz wyskok po wcześniejszym zeskoku z platformy o różnej wysokości (Drop Jump – DJ), skok z naskoku. Dzięki wynikom możemy wnikliwie ocenić jak zawodnik wygląda w chwili obecnej oraz jaki charakter pracy jest mu najbardziej potrzebny, aby się rozwijać. Porównanie wyżej wymienionych skoków daje nam także ocenę rozwoju koordynacji i poziomu stabilizacji badanego. Możemy też w bardzo przejrzysty sposób określić zalecenia do treningu siłowego i skocznościowego.

Jesteśmy w stanie wykonać również inne testy motoryczne po wcześniejszym ustaleniu zapotrzebowania.

Skontaktuj się !

SKONTAKTUJ SIĘ!