Sprzęt do testów

 

Wieloletnie doświadczenie i praca w branży sportowej skłoniły nas do stworzenia własnego laboratorium, mającego na celu ocenę i klasyfikację wszystkich parametrów motorycznych człowieka. Określone testy wybieramy i stosujemy w zależności od dyscypliny sportowej uprawianej przez zawodnika. Dzięki temu mamy możliwość oceny jego potencjału sportowego, a także określenia mocnych i słabych stron.

Poprzez precyzyjny pomiar otrzymujemy wynik, który jest odpowiednikiem aktualnych możliwości zawodnika. Dopiero dzięki takiej informacji jesteśmy w stanie optymalnie zaplanować jednostkę treningową i odpowiednio dobrać obciążenia oraz sprzęt w treningu siły, wytrzymałości czy szybkości.

Usługę testów możemy świadczyć dla grupy/drużyny lub indywidualnie w dowolnie wybranej lokalizacji.

Zapraszamy wszystkich zawodowców i amatorów, kluby, stowarzyszenia, ośrodki sportu oraz indywidualnych sportowców do przetestowania i monitorowania swoich postępów w treningu na profesjonalnym sprzęcie.

Skontaktuj się !

SKONTAKTUJ SIĘ!